Jak podaje się w j. polskim godziny?

Do podawania godzin w języku polskim służą liczebniki porządkowe oraz główne.

Jak możemy zapytać o godzinę?

Istnieje kilka możliwości określenia czasu, w zależności od rodzaju pytania:

  1. Która jest godzina?
  2. O której godzinie?
  3. Między którą a którą godziną?

Pojawiające się w pytaniach przyimiki decydują o przypadku.

W poniższym wpisie przyjrzymy się dokładniej poszczególnym pytaniom oraz odpowiedziom na nie.

Na koniec czekają na Ciebie ćwiczenia, dzięki którym będziesz mógł zerwyfikować swoje umiejętności.

1. Która jest godzina?

W odpowiedzi na to pytanie używamy liczebnika porządkowego w mianowniku (rodzaju żeńskiego, liczby pojedynczej).

Pełne godziny

 

1-12 (oficjalnie / nieoficjalnie)13-24 (oficjalnie)
1:00 – (Jest) pierwsza (godzina)13:00 – (Jest) trzynasta (godzina)
2:00 – … druga …14:00 – … czternasta …
3:00 – … trzecia …15:00 – … piętnasta …
4:00 – … czwarta …16:00 – … szesnasta …
5:00 – … piąta …17:00 – … siedemnasta…
6:00 – … szósta …18:00 – … osiemnasta …
7:00 – … siódma …19:00 – … dziewiętnasta …
8:00 – … ósma …20:00 – … dwudziesta …
9:00 – … dziewiąta …21:00 – … dwudziesta pierwsza …
10:00 – … dziesiąta …22:00 – … dwudziesta druga …
11:00 – … jedenasta …23:00 – … dwudziesta trzecia …
12:00 – … dwunasta …24:00 – … dwudziesta czwarta …

 

Niepełne godziny

Podawanie godzin

Pełne godziny podawane są przy użyciu liczebnika porządkowego, natomiast minuty podajemy przy użyciu liczebnika głównego.

Przykład: 16:15 → piętnaście (liczebnik główny) po czwartej (liczebnik porządkowy)

 

Godzinaoficjalnie nieoficjalnie
1:00pierwszapierwsza
13:05trzynasta pięćpięć po pierwszej
2:15druga piętnaściepiętnaście po drugiej
15:20piętnasta dwadzieściadwadzieścia po trzeciej
4:25czwarta dwadzieścia pięćdwadzieścia pięć po czwartej
17:30siedemnasta trzydzieściwpół do szóstej
6:35szósta trzydzieści pięćza dwadzieścia pięć siódma
19:45dziewiętnasta czterdzieści pięćza piętnaście ósma
8:55ósma pięćdziesiąt pięćza pięć dziewiąta
21:00dwudziesta pierwszadziewiąta

 

Która jest godzina? – Przykłady

Jest wpół do drugiej

Jest wpół do drugiej.

Jest trzynaście po siódmej

Jest prawie piętnaście po siódmej.

Jest prawie dziewiąta

Jest prawie dziewiąta.

Są dwie po dziesiątej

Jest po dziesiątej.

2. O której godzinie?

Na pytanie „O której godzinie?“ lub „Od której godziny do której?“ odpowiadamy za pomocą liczebnika porządkowego w dopełniaczu

Przykład: – O której godzinie wstajesz? – Wstaję o szóstej. 

Na pytanie o której godzinie? (+ czasownik) odpowiadamy:

 

1-12 (oficjalnie / nieoficjalnie)13-24 (oficjalnie)
1:00 – O pierwszej13:00 – O trzynastej
2:00 – O drugiej14:00 – O czternastej
3:00 – O trzeciej15:00 – O piętnastej
4:00 – O czwartej16:00 – O szesnastej
5:00 – O piątej17:00 – O siedemnastej
6:00 – O szóstej18:00 – O osiemnastej
7:00 – O siódmej19:00 – O dziewiętnastej
8:00 – O ósmej20:00 – O dwudziestej
9:00 – O dziewiątej21:00 – O dwudziestej pierwszej
10:00 – O dziesiątej22:00 – O dwudziestej drugiej
11:00 – O jedenastej23:00 – O dwudziestej trzeciej
12:00 – O dwunastej24:00 – O dwudziestej czwartej

 

 

3. Między którą a którą godziną?

Na pytanie „Między którą a którą godziną?“ odpowiadamy za pomocą liczebnika porządkowego w narzędniku.

Przykład: Między siódmą i dziewiątą jestem na treningu.

 

Godzina(oficjalnie)
1:00 – 2:00między pierwszą a drugą 
3:00 – 4:00 między trzecią a czwartą 
5:00 – 6:00między piątą a szóstą
7:00 – 8:00 między siódmą a ósmą
9:00 – 10:00między dziewiątą a dziesiątą
11:00 – 12:00między jedenastą a dwunastą
13:00 – 14:00między trzynastą a czternastą 
15:00 – 16:00między piętnastą a szesnastą 
17:00 – 18:00między siedemnastą a osiemnastą 
19:00 – 20:00między dziewiętnastą a dwudziestą 
21:00 – 22:00między dwudziestą pierwszą a dwudziestą drugą
23:00 – 24:00między dwudziestą trzecią a dwudziestą czwartą

QUIZ

Chciałbyś się uczyć polskiego online?

Polnischkurs

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO!
UCZ SIĘ JĘZYKÓW SKUTECZNIE.

Indywidualny, skuteczny i elastyczny sposób na naukę języków obcych.