Co to są liczebniki?

Liczebniki to część mowy określająca liczbę, ilość, a także liczebność, wielokrotność czy kolejność. Liczebniki główne (oraz liczebniki porządkowe) odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

W poniższym wpisie przedstawimy odmianę liczebników głównych.

Więcej na temat liczebników głównych w j. polskim dowiesz się w naszym artykule: Liczebnik główny.

Odmiana liczebników głównych

Odmiana liczebnika „jeden“

 

PrzypadekRodzaj męskiRodzaj nijakiRodzaj żeński
osobowy
(student)
nieosobowy
(pokój)
(krzesło)(sukienka)
Mianownik
(kto? co?)
tu jest
jeden student, pokójjedno krzesłojedna sukienka
Dopełniacz
(kogo? czego?)
nie ma
jednego studenta, pokoju, krzesłajednej sukienki
Celownik
(komu? czemu?)
daję
jednemu studentowi, pokojowi, krzesłujednej sukienki
Biernik
(kogo? co?)
lubię
jednego studentajeden pokójjedno krzesłojedną sukienkę
Narzędnik
(z kim? z czym?)
chodzę z
jednym studentem, pokojem, krzesłemjedną sukienką
Miejscownik
(o kim? o czym?)
mówię o
jednym studencie, pokoju, krześlejednej sukience

 

 

Odmiana liczebników

UWAGA: Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego (jeden), żeńskiego (jedna) i nijakiego (jedno).

Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np. 1 pokój, 2, 3, 4 pokoje).  

Od 5 wzwyż liczebniki główne łączą się z dopełniaczem (np. 5, 6, 7 pokoi).

Przykłady odmian

Mężczyzna

Na zdjęciu nr 1 widzę jednego mężczyznę.

Komputer

Na zdjęciu nr 2 widzę jeden laptop.

Liczba 88

Na zdjęciu nr 3 widzę jedną kobietę.

Pies z piłką

Na zdjęciu nr 4 widzę jednego psa i jedną piłkę.

Odmiana liczebników „dwa, trzy, cztery“

 

PrzypadekRodzaj męskiRodzaj nijakiRodzaj żeński
osobowy
(studenci)
nieosobowy
(pokoje)
(krzesła)(sukienki)
Mianownik
(kto? co?)
tu są

dwaj studenci

trzej studenci

czterej studenci

dwa pokoje, krzesła

trzy pokoje, krzesła

cztery pokoje, krzesła

dwie sukienki

trzy sukienki

cztery sukienki

Dopełniacz
(kogo? czego?)
nie ma

dwóch studentów, pokoi, krzeseł, sukienek

trzech studentów, pokoi, krzeseł, sukienek

czterech studentów, pokoi, krzeseł, sukienek

Celownik
(komu? czemu?)
daję

dwom studentom, pokojom, krzesłom, sukienkom

trzem studentom, pokojom, krzesłom, sukienkom

czterem studentom, pokojom, krzesłom, sukienkom

Biernik
(kogo? co?)
lubię

dwóch studentów

trzech studentów

czterech studentów

dwa pokoje, krzesła

trzy pokoje, krzesła

cztery pokoje, krzesła

dwie sukienki

trzy sukienki

cztery sukienki

Narzędnik
(z kim? z czym?)
chodzę z

dwoma studentami, pokojami, krzesłami, sukienkami

trzema studentami, pokojami, krzesłami, sukienkami

czterema studentami, pokojami, krzesłami, sukienkami

Miejscownik
(o kim? o czym?)
mówię o

dwóch studentach, pokojach, krzesłach, sukienkach

trzech studentach, pokojach, krzesłach, sukienkach

czterech studentach, pokojach, krzesłach, sukienkach

 

 

Odmiana liczebników

UWAGA: Liczebniki główne dwa, trzy, cztery w rodzaju męskoosobowym mają dwie formy, np. 

dwaj chłopcy i dwóch chłopców, 
trzej chłopcy i trzech chłopców, 
czterej chłopcy i czterech chłopców.

Przykłady odmian

Dwóch chłopców

Dwóch chłopców

Dwa konie

Dwa konie

Dwie kobiety

Dwie kobiety

Odmiana liczebnika „pięć“ i wzwyż

 

PrzypadekRodzaj męskiRodzaj nijakiRodzaj żeński
osobowy
(studenci)
nieosobowy
(pokoje)
(krzesła)(sukienki)
Mianownik
(kto? co?)
tu jest

pięciu studentów

sześciu studentów

pięć pokoi, krzeseł

sześć pokoi, krzeseł

pięć sukienek

sześć sukienek

Dopełniacz
(kogo? czego?)
nie ma

pięciu studentów, pokoi, krzeseł, sukienek

sześciu studentów, pokoi, krzeseł, sukienek

Celownik
(komu? czemu?)
daję

pięciu studentom, pokojom, krzesłom, sukienkom

sześciu studentom, pokojom, krzesłom, sukienkom

Biernik
(kogo? co?)
lubię

pięciu studentów

sześciu studentów

pięć pokoi, krzeseł, sukienek

sześć pokoi, krzeseł, sukienek

Narzędnik
(z kim? z czym?)
chodzę z

pięcioma studentami, pokojami, krzesłami, sukienkami

sześcioma studentami, pokojami, krzesłami, sukienkami

Miejscownik
(o kim? o czym?)
mówię o

pięciu studentach, pokojach, krzesłach, sukienkach

sześciu studentach, pokojach, krzesłach, sukienkach

 

 

Chciałbyś się uczyć polskiego online?

Polnischkurs

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO!
UCZ SIĘ JĘZYKÓW SKUTECZNIE.

Indywidualny, skuteczny i elastyczny sposób na naukę języków obcych.