Jaka jest funkcja liczebnika porządkowego?

Liczebniki porządkowe wskazują na kolejność, np. druga godzina, trzecia lekcja, czwarty przypadek.

Liczebniki porządkowe w j. polskim stanowią odmienną część mowy. Podobnie jak przymiotnik odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Odpowiadają na pytanie który?, która?, które z kolei? (np. pierwszy, szósty, trzynasty, czterdziesta, dwusetne)

Liczebnik porządkowy służy do określania czasu: podawania godziny oraz dat.

Formy liczebnika porządkowego

 

1-1011-1920-100
1 – pierwszy, -a, -e11 – jedenasty, -a, -e
2 – drugi, -a, drugie12 – dwanasty, -a, -e20 – dwudziesty, -a, -e
3 – trzeci, trzecia, trzecie13 – trzynasty, -a, -e30 – trzydziesty, -a, -e
4 – czwarty, -a, -e14 – czternasty, -a, -e40 – czterdziesty, -a, -e
5 – piąty, -a, -e15 – piętnasty, -a, -e50 – pięćdziesiąty, -a, -e
6 – szósty, -a, -e16 – szesnasty, -a, -e60 – sześćdziesiąty, -a, -e
7 – siódmy, -a, -e17 – siedemnasty, -a, -e70 – siedemdziesiąty, -a, -e
8 – ósmy, -a, -e18 – osiemnasty, -a, -e80 – osiemdziesiąty, -a, -e
9 – dziewiąty, -a, -e19 – dziewiętnasty, -a, -e90 – dziewięćdziesiąty, -a, -e
10 – dziesiąty, -a, -e100 – setny, -a, -e

 

 

22-99
22 – dwudziesty drugi / dwudziesta druga / dwudzieste drugie
33 – trzydziesty trzeci / trzydziesta trzecia / trzydzieste trzecie
44 – czterdziesty czwarty / czterdziesta czwarta / czterdzieste czwarte
55 – pięćdziestiąty piąty / pięćdziestiąta piąta / pięćdziestiąte piąte
66 – sześćdziestąty szósty / sześćdziestąta szósta / sześćdziestąte szóste
77 – siedemdziesiąty siódmy / siedemdziesiąta siódma / siedemdziesiąte siódme
88 – osiemdziesiąty ósmy / osiemdziesiąta ósma / osiemdziesiąte ósme
99 – dziewięćdziesiąty dziewiąty / dziewięćdziesiąta dziewiąta / dziewięćdziesiąte dziewiąte

 

 

od 101 wzwyżod 1001 wzwyż
101 – sto pierwszy, -a, -e1.010 – tysiąc dziesiąty, -a, -e
202 – dwieście drugi, -a, drugie2.011 – dwa tysiące jedenasty, -a, -e
303 – trzysta trzeci, trzecia, trzecie3.022 – trzy tysiące dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
404 – czterysta czwarty, -a, -e4.033 – cztery tysiące trzydziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
505 – pięćset piąty, -a, -e5.044 – pięć tysięcy czterdziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
606 – sześćset szósty, -a, -e6.055 – sześć tysięcy pięćdziesiąty, -a, -e piąty, -a, -e
707 – siedemset siódmy, -a, -e7.066 – siedem tysięcy sześćdziesiąty, -a, -e szósty, -a, -e
808 – osiemset ósmy, -a, -e8.077 – osiem tysięcy osiemdziesiąty, -a, -e siódmy, -a, -e
909 – dziewięćset dziewiąty, -a, -e9.088 – dziewięć tysięcy osiemdziesiąty, -a, -e ósmy, -a, -e
1000 – tysięczny, -a, -e

 

 

Odmiana liczebnika porządkowego

UWAGA: Liczebniki porządkowe mają formy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza

 

PrzypadekRodzaj męskiRodzaj nijakiRodzaj żeński
osoby
(chłopiec)
zwierzęta
(pies)
rzeczy
(film)
pytaniekobieta
Mianownik
(kto? co?)
tu jest
siódmysiódmysiódmysiódmesiódma
Dopełniacz
(kogo? czego?)
nie ma
siódmegosiódmegosiódmegosiódmegosiódmej
Celownik
(komu? czemu?)
daję
siódmemusiódmemusiódmemusiódmemusiódmej
Biernik
(kogo? co?)
lubię
siódmegosiódmegosiódmysiódmesiódmą
Narzędnik
(z kim? z czym?)
chodzę z
siódmymsiódmymsiódmymsiódmymsiódmą
Miejscownik
(o kim? o czym?)
mówię o
siódmymsiódmymsiódmymsiódmymsiódmej

 

Liczba mnoga

 

PrzypadekRodzaj męskiRodzaj nijakiRodzaj żeński
męskoosobowy
(chłopcy)
niemęskoosobowy
(psy)
pytaniakobiety
Mianownik
(kto? co?)
tu jest
siódmisiódme
Dopełniacz
(kogo? czego?)
nie ma
siódmych
Celownik
(komu? czemu?)
daję
siódmym
Biernik
(kogo? co?)
lubię
siódmychsiódme
Narzędnik
(z kim? z czym?)
chodzę z
siódmymi
Miejscownik
(o kim? o czym?)
mówię o
siódmych

 

 

Chciałbyś się uczyć polskiego online?

Polnischkurs

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO!
UCZ SIĘ JĘZYKÓW SKUTECZNIE.

Indywidualny, skuteczny i elastyczny sposób na naukę języków obcych.