Co to są liczebniki?

Liczebniki to część mowy określająca liczbę, ilość, a także liczebność, wielokrotność czy kolejność. Liczebniki główne (oraz liczebniki porządkowe) odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Jakie mamy rodzaje liczebników w j. polskim?

W języku polskim wyróżnia się następujące rodzaje:

  • liczebniki główne (np. jeden, dwa, trzy),
  • liczebniki porządkowe (np. pierwszy, drugi, trzeci),
  • liczebniki zbiorowe (np. dwoje, troje, czworo, sto dwadzieścia troje),
  • liczebniki ułamkowe (np. jedna druga, trzy czwarte),
  • liczebniki nieokreślone (np. kilka, wiele, dużo, kilkaset),
  • liczebniki mnożne (np. podwójny, potrójny, poczwórny),
  • liczebniki wielorakie (np. dwojaki, trojaki, czworaki),
  • liczebniki wielokrotne (np. dwakroć, trzykroć)

W poniższym wpisie przedstawimy liczebniki główne.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat odmiany liczebników głównych zapraszamy do lektury naszego artykułu: Odmiana liczebnika głównego.

Liczebniki główne

Liczebnik główne od 0 do 999

 

0-1011-1920-90100-900
0 – zero
1 – jeden11 – jedenaście100 – sto
2 – dwa12 – dwanaście20 – dwadzieścia200 – dwieście
3 – trzy13 – trzynaście30 – trzydzieści300 – trzysta
4 – cztery14 – czter()naście40 – czterdzieści400 – czterysta
5 – pięć15 – piętnaście50 – pięćdziesiąt500 – pięćset
6 – sześć16 – szesnaście60 – sześćdziesiąt600 – sześćset
7 – siedem17 – siedemnaście70 – siedemdziesiąt700 – siedemset
8 – osiem18 – osiemnaście80 – osiemdziesiąt800 – osiemset
9 – dziewięć19 – dziewiętnaście90 – dziewięćdziesiąt900 – dziewięćset
10 – dziesięć

 

 

Liczba 22

dwadzieści dwa

Liczba 33

trzydzieści trzy

Liczba 44

czterdzieści cztery

Liczba 55

pięćdziesiąt pięć

Liczba 66

sześćdziesiąt sześć

Liczba 77

siedemdziesiąt siedem

Liczba 88

osiemdziesiąt osiem

Liczba 99

dziewięćdziesiąt dziewięć

Liczebnik główne od 1.000 w górę

UWAGA: Liczebniki główne tysiąc, milion, miliard nie odmieniają się przez rodzaje.

Odmieniają się przez przypadki i liczby jak rzeczowniki rodzaju męskiego:

tysiąc (M; kto? co?), tysiąca (D; kogo? czego?), tysiącowi (C; komu? czemu?), tysiąc (B; kogo? co?), tysiącem (N; z kim? z czym?), tysiącu (MS; o kim? o czym?), tysiąc (W; O!).

Liczebnik główne od 1.000 w górę

 

1.000-10.000100.000-900.0001.000.000 – 10.000.00011.000.000 – 20.000.000
tysiąćsto tysięcymilionjedenaście milionów
dwa tysiącedwieście tysięcydwa milionydwanaście milionów
trzy tysiącetrzysta tysięcytrzy miliony…  milionów
cztery tysiąceczterysta tysięcycztery miliony…  milionów
pięć tysięcypięćset tysięcypięć milionówpięć  milionów
sześć tysięcysześćset tysięcysześć milionów…  milionów
siedem tysięcysiedemset tysięcysiedem milionów…  milionów
osiem tysięcyosiemset tysięcyosiem milionów…  milionów
dziewięć tysięcydziewięćset tysięcydziewięć milionów…  milionów
dziesięć tysięcydziesięć milionów…  milionów

 

 

QUIZ

Is fire hot or cold?

 

Chciałbyś się uczyć polskiego online?

Polnischkurs

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO!
UCZ SIĘ JĘZYKÓW SKUTECZNIE.

Indywidualny, skuteczny i elastyczny sposób na naukę języków obcych.