Test poziomujący z j. niemieckiego na A2

Za pomocą testu z języka niemieckiego A1 poziomującego na A2 możesz sprawdzić, czy opanowałeś już j. niemiecki na poziomie A1 i czy jesteś gowoty, aby rozpocząć kurs na poziomie A2.

Zanim klikniesz na „Ergebnisse”, sprawdź swoje odpowiedzi. Zwróć szczególną uwagę na ortografię oraz na pisownię dużą i małą literą.

* Jeśli osiągnąłeś więcej niż 85%, możesz również przystąpić do testu dla wyższego poziomu językowego. Być może uda Ci się zdać również ten test.

A2

Test niemieckiego A1-A2

 25%

1. Ergänze den Lückentext:

Mein Name Anne Müller.

Ich aus Deutschland und in München.

Ich verheiratet und zwei Töchter. 

Ich fließend Englisch und Spanisch. 

Am liebsten ich Fahrrad und im Meer.

2. Steffen kommt _______ Frankreich. 
a.
b.
c.
d.

3. Die meisten Fragen, die du beim Kennenlernen hörst, lauten:

ist dein Name?

kommst du?

wohnst du?

alt bist du?

4. Das ist Frank und das ist __________ Vater. 
a.
b.
c.
d.

5. Wie spät ist es eigentlich?

Es ist 9:30 Uhr, es ist .

Es ist 14:15, es ist

Es ist 17:25, es ist

Es ist 19:40, es ist