*zgodnie z ESOKJ (CEFR)

Angielski

Test poziomujący

Forma powitania po angielsku

Nasze testy poziomujące są dla Ciebie bezpłatne.

R

Anonimowy i wiarygodny test, dzięki któremu poznasz swój poziom CEFR.

w

Znając swój poziom CEFR, rozpoczniesz naukę na właściwym kursie.

Bez konieczności wprowadzania adresu e-mail i danych kontaktowych.

Odkryj swój poziom CEFR z angielskiego

B2
 17%
1. He ____________ to school every day. 
a.
b.
c.
d.

2. - ____________  you like to travel around Europe? 

- Yes, I would. 
a.
b.
c.
d.

3. - Have you got my book? I gave it to you six weeks ____________. 

- I’ll bring it on Tuesday.  
a.
b.
c.
d.

4. That’s my house. The house is ____________.  
a.
b.
c.
d.

5. I don’t like coffee! I ____________ drink tea.  
a.
b.
c.
d.

6. - I like cooking. 

- Oh yes, ____________  do I.  
a.
b.
c.
d.

7. ____________ are some interesting books in the library.  
a.
b.
c.
d.

8. - Does water boil at 120°C? 

- No, it ____________ . It boils at 100°C. 
a.
b.
c.
d.

9. I have English classes ____________ Monday, ____________ 6 pm. 
a.
b.
c.
d.

10. I don’t have ____________ more apples. Is an orange ok?  
a.
b.
c.
d.


 

ZAREZERWUJ KURS ANGIELSKIEGO ONLINE

Rabat

Za polecenie naszych kursów językowych online swojemu znajomemu otrzymasz 20 € zniżki na swój kurs.